1.ใช้เวลาในการผลิตนานเท่าไร?

โดยทั่วไปจะใช้เวลาผลิตประมาณ 5-7 วัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์