10.ไฟล์งานออกแบบ ควรเป็นไฟล์แบบใด

ไฟล์ออกแบบควรเป็นไฟล์ประเภท AI, EPS, PSD, PDF
– File AI *ต้องทำการครีเอทฟอนต์ (Create Font)
– File AI *ต้องทำการฝังภาพเข้าไปในไฟล์ หรือส่งไฟล์แยกมาให้ทางโรงพิมพ์