11.ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้นักออกแบบ มีอะไรบ้าง

1. ตัวอย่างสินค้า เช่นกระปุกครีม ขวดเซรั่ม ฯลฯ หรือระบุขนาดที่วัดมาให้
2. ชื่อแบรนด์ ชื่อสินค้า หรือ โลโก้ (ถ้ามี)
3. ข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ลงบนกล่อง เช่น วิธีใช้ ส่วนประกอบ สรรพคุณ คำเตือน ปริมาณ เลขที่จัดแจ้ง ฯลฯ
4. รูปประกอบที่ใช้ในการออกแบบ (ถ้ามี)
5. ตัวอย่างรูปแบบที่ชอบ โทนสี สไตล์ที่ชอบ เช่น แนวหรูหรา แนวหวานน่ารัก ฯลฯ