5.ไฟล์ Logo ที่ส่งให้โรงพิมพ์ ควรเป็นไฟล์อะไร

ไฟล์ Logo ควรเป็นไฟล์ประเภท AI