6.ช่องทางการส่งไฟล์ Logo มีที่ใดบ้าง?

สามารถส่งได้ทางไลน์ พร้อมแจ้งรหัสงานออกแบบ