A : ค่าออกแบบฟรีไหม เสร็จในกี่วัน?

B : ราคาออกแบบกล่อง เริ่มที่ 1,000 บาท (ปกติราคา 2,000บ.) /
ค่าออกแบบโลโก้ 1,000 บ. (ปกติราคา 1,500บ.) แก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

ระยะเวลาออกแบบ 5-7 วัน (ขึ้นอยู่กับคิวงานในช่วงนั้นๆ)

ออกแบบกล่องจั่วปังฟรี สอบถามฝ่ายขาย

*หมายเหตุ มีออกแบบฟรี ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในช่วงนั้นๆ