A : ผลิตเสร็จภายในกี่วัน?

B : งานกล่องผลิต 5-7 วัน นับจากการยืนยันสั่งผลิต ยืนยันราคาและชำระเงินมัดจำ
     งานถุงกระดาษ กล่องจั่วปัง ผลิต 10-25 วันทำการ
งานอื่นๆ ติดต่อฝ่ายขาย