A : รับทำขั้นต่ำ ต้องเริ่มที่เท่าไหร่

B : งานกล่องขั้นต่ำ 100 ใบขึ้นไป (ราคาไม่มีปั๊มใดๆ) หรือ แล้วแต่แบบของกล่อง สามารถเช็คราคาเพิ่มเติมที่ฝ่ายขายค่ะ

งานถุงกระดาษ และ กล่องจั่วปัง เริ่มที่ 300 ใบ

งานอื่นๆ ติดต่อฝ่ายขาย