A : ส่งตัวอย่างให้ดูได้ไหม?

B : ลูกค้าเก่าทางเราจะส่งให้ได้

ส่วนลูกค้าใหม่ แนะนำให้มาดูสินค้าจริงที่โรงงานค่ะ