A : ส่งฟรีไหม?

B : ส่งโดย kerry express ใน กทม. 300 บ. / ตจว. 500 บ. / หรือคิดตามราคาจริง(โดยน้ำหนัก)
ถ้ายอดสั่งทำ 15,000 บ.ขึ้นไป เราจัดส่งฟรีเฉพาะพื้นที่ใน กทม.